Jak przebiega kalibracja kamer DAS?

Kamery DAS są odpowiedzialne za takie funkcje jak utrzymanie pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, ostrzeganie przed kolizją, rozpoznawanie znaków drogowych i wiele innych. Aby systemy te działały poprawnie i bezpiecznie, należy regularnie dokonywać kalibracji kamer DAS. Jak ona przebiega?

Co to jest kalibracja kamer DAS?

Kalibracja kamer DAS to proces, polegający na sprawdzeniu i ustawieniu właściwych parametrów kamer, takich jak kąt nachylenia, odległość od osi pojazdu, wysokość nad ziemią, orientacja w przestrzeni i inne. Kalibracja ma na celu zapewnienie, że obraz z kamer jest zgodny z rzeczywistością i że systemy wspomagające kierowcę otrzymują poprawne informacje o otoczeniu pojazdu. Jest niezbędna, aby zapobiec błędnym działaniom systemów, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Jakie są rodzaje kalibracji kamer DAS?

Prawidłowa kalibracja kamer DAS może być wykonana na dwa sposoby: statyczny i dynamiczny. Kalibracja statyczna polega na ustawieniu pojazdu w określonej pozycji względem specjalnej tablicy kalibracyjnej, która zawiera wzory geometryczne i kod QR. Tablica kalibracyjna jest umieszczana na określonej odległości i wysokości przed pojazdem, a kamera DAS jest podłączana do urządzenia diagnostycznego, które odczytuje obraz z kamery i porównuje go z wzorcem. Jeśli występują odchylenia, urządzenie diagnostyczne dokonuje korekty parametrów kamery.

Kalibracja dynamiczna polega na jeździe pojazdem po drodze z włączonym urządzeniem diagnostycznym, które odczytuje obraz z kamery i porównuje go z danymi z innych czujników pojazdu, takich jak GPS, żyroskop, akcelerometr i inne. Urządzenie diagnostyczne dokonuje korekty parametrów kamery na podstawie analizy danych. Kalibracja dynamiczna jest prostsza i szybsza do wykonania, ale wymaga odpowiednich warunków pogodowych i drogowych, takich jak dobra widoczność, brak ruchu i zakłóceń, a także obecność znaków drogowych i linii na jezdni.

Oferowana przez nas kalibracja kamer DAS w Kórniku jest wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy, który dysponuje odpowiednim sprzętem i wiedzą. Nie należy próbować samodzielnie kalibrować kamer DAS, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe ustawienie kamery i zagrozić bezpieczeństwu jazdy.