Klimatyzacja samochodowa Kórnik

Klimatyzacja w samochodzie to obecnie standard. Aby działała w niezawodny sposób oraz zapewniała komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy, musi być systematycznie serwisowana.

Usługi serwisowe uwzględniają m.in. okresowe przeglądy i czyszczenie klimatyzacji, które pozwala skutecznie wyeliminować rozwijające się w różnych elementach systemu drobnoustroje. Zapominanie o konieczności czyszczenia klimatyzacji może zagrozić zdrowiu użytkowników pojazdu - jeżeli system nie jest prawidłowo dezynfekowany, to zwiększa się ryzyko rozwoju alergii oraz występowania dolegliwości, które wywołują chorobotwórcze bakterie i grzyby pleśniowe.

W naszym serwisie można również wykonać m.in. geometrię 3D.

R1234yf czynnik klimatyzacji Kórnik - profesjonalna wymiana czynnika klimatyzacji

W zakres usług oferowanych przez firmę MZ Trade z Kórnika wchodzi wymiana czynnika R1234yf, który jest obecnie obowiązkowo stosowany we wszystkich samochodach, które są wyposażone w klimatyzację. Czynnik chłodniczy R1234yf o obniżonym współczynniku potencjału tworzenia efektu cieplarnianego to czynnik chłodniczy, który jest zgodny z przepisami europejskimi w sprawie ochrony środowiska.

Nie należy mylić kontroli systemu klimatyzacji samochodowej z serwisem klimatyzacji. W pierwszym przypadku zakres wykonywanych czynności uwzględnia sprawdzenie ilości czynnika chłodzącego oraz szczelności systemu. Serwis klimatyzacji uwzględnia czynności związane z uzupełnieniem czynnika, wymianą filtra kabinowego, a także dezynfekcją i naprawą usterek.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.