Kiedy musimy skalibrować radar w swoim samochodzie?

Radar w samochodzie służy do wykrywania obiektów znajdujących się przed lub za pojazdem i pomaga w działaniu systemów wspomagania kierowcy. Radar jest bardzo przydatny do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ale wymaga odpowiedniej kalibracji, aby działać prawidłowo i dokładnie.

Co to jest kalibracja radaru i jak się ją wykonuje?

Kalibracja radaru to proces, który polega na sprawdzeniu i ustawieniu właściwego kąta oraz położenia nadajnika radarowego w stosunku do osi pojazdu i poziomu jezdni. Kalibracja jest niezbędna, aby zapewnić poprawną komunikację radaru z innymi systemami elektronicznymi pojazdu i zminimalizować ryzyko błędnych odczytów lub fałszywych alarmów.

Prawidłowa kalibracja radaru wymaga specjalnego sprzętu, narzędzi i musi być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu i urządzenia. Kalibracja polega na:

  • podłączeniu testera diagnostycznego do gniazda OBD pojazdu,
  • ustawieniu tablicy odbijającej przed nadajnikiem radaru w określonej odległości i kącie,
  • uruchomieniu procedury kalibracji za pomocą testera diagnostycznego,
  • sprawdzeniu wyników kalibracji i ewentualnym dokonaniu korekt.

Kiedy musimy skalibrować radar w swoim samochodzie?

Kalibracja radaru w samochodzie powinna być wykonana co najmniej raz w roku lub częściej, jeśli wystąpią sytuacje, które mogą zaburzyć prawidłowe działanie radaru. Takimi sytuacjami mogą być:

  • wymiana lub naprawa przedniego zderzaka lub atrapy chłodnicy,
  • wymiana lub naprawa przedniej szyby lub kamery,
  • wymiana lub naprawa nadajnika radarowego lub jego okablowania,
  • wystąpienie usterki lub błędu systemu wspomagania kierowcy,
  • wystąpienie nieprawidłowego działania lub ostrzeżeń systemu wspomagania kierowcy,
  • wystąpienie kolizji lub uszkodzenia mechanicznego pojazdu.

Jeśli zauważymy, że nasz radar w samochodzie nie działa poprawnie lub wyświetla błędne informacje, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do warsztatu specjalizującego się w kalibracji systemów wspomagania kierowcy. Dlatego też warto skorzystać z usług profesjonalnych firm takich jak MZ Trade, które oferują kalibrację przedniego radaru DAS w miejscowości Kórnik. Optymalne działanie systemu ADAS pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa poprzez efektywniejsze zarządzanie prędkością czy hamowaniem. Ponadto, rzadziej występuje konieczność przeprowadzania drogich napraw uszkodzeń, które mogą być wynikiem nieprawidłowego działania radaru.