Kiedy samochód nie przejdzie pozytywnie badania w stacji kontroli pojazdów?

Badanie techniczne samochodu, potocznie nazywane przeglądem rejestracyjnym, to obowiązkowa czynność dla każdego właściciela pojazdu. Badanie ma na celu sprawdzenie, czy samochód spełnia wymagania techniczne i bezpieczeństwa, niezbędne do uczestnictwa w ruchu drogowym. Należy je wykonywać w określonych terminach, zależnych od rodzaju i wieku pojazdu. Co może zadecydować o negatywnym wyniku badania?

Przyczyny negatywnego wyniku badania technicznego

Badanie techniczne samochodu składa się z trzech części: identyfikacji pojazdu, sprawdzenia stanu technicznego i oceny emisji spalin. W każdej z tych części diagnosta może wykryć usterki lub nieprawidłowości, które uniemożliwią uzyskanie pozytywnego wyniku badania. Niektóre z najczęstszych przyczyn negatywnego wyniku badania to:

  • niezgodność numeru VIN z dowodem rejestracyjnym lub brak tabliczki znamionowej,
  • niesprawny układ hamulcowy lub zawieszenia,
  • niesprawne oświetlenie lub sygnalizacja,
  • nieszczelny układ wydechowy lub paliwowy,
  • nadmierna emisja spalin lub hałasu,
  • uszkodzone opony,
  • brak wymaganego wyposażenia (np. trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub niezgodności diagnosta wystawia protokół z badania technicznego z adnotacją o negatywnym wyniku. Protokół zawiera opis stwierdzonych usterek oraz termin ich usunięcia.

Jak zapobiegać negatywnym wynikom badania?

Aby uniknąć negatywnego wyniku badania technicznego i jego konsekwencji, warto zadbać o regularną konserwację i serwis samochodu oraz sprawdzić jego stan przed przeglądem. W razie potrzeby można skorzystać z pomocy profesjonalnego serwisu samochodowego, który dokona naprawy lub wymiany uszkodzonych części.

Jeśli samochód nie zdaje pozytywnie badania w stacji kontroli pojazdów, należy podjąć odpowiednie kroki naprawcze i doprowadzić pojazd do stanu spełniającego wymagania techniczne. W przypadku kontroli w stacji kontroli pojazdów w Kórniku, możesz być pewien, że zostaniesz poinformowany o wszelkich usterkach i niesprawnych układach oraz elementach auta, a nasz doświadczony personel pomoże Ci w przeprowadzeniu niezbędnych napraw.